Przepisy dotyczące rowerzystów

mar 28, 2017 przez

Przepisy dotyczące rowerzystów

Rowerzyści są to osoby stanowiące część uczestników ruchu drogowego, przemieszczające się rowerem. Jako pełnoprawni i odpowiedzialni uczestnicy ruchu, rowerzyści zobowiązani są do przestrzegania Kodeksu ruchu drogowego. Kodeks drogowy jest to zbiór zasad warunkujących prawa i obowiązki uczestników ruchu drogowego.

Rowerzyści przepisy

Jednym z najważniejszych obowiązków rowerzysty jest posiadanie sprawnego i przystosowanego do warunków sprzętu. Kiedy ten warunek jest spełniony, należy szczegółowo zapoznać się z przepisami panującymi na drodze. Rowerzysta powinien poruszać się po specjalnie wyznaczonych dla niego miejscach takich jak ścieżki i drogi rowerowe. W przypadku ich braku musi on dołączyć do ruchu drogowego znajdującego się na jezdni, pamiętając o jeździe prawym pasem, jak najbliżej jego lewej krawędzi. Rowerzystów obowiązują takie same zasady i znaki drogowe jak innych uczestników na przykład kierowców samochodów. W przypadku złej pogody i po zmroku rowerzysta zobowiązany jest do posiadania elementów odblaskowych oraz prawidłowego oświetlenia swojego pojazdu. Ważne jest zastosowanie się do zasady ograniczonego zaufania na drodze, dzięki czemu możemy uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, takich jak na przykład wypadki.

Podobne

Tagi